Zespół Szkół Czermin

Zespół Szkół Czermin

63-304 Czermin

Czermin 2B

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie

 

Inicjatywa powstania Stowarzyszenia pojawiła się w listopadzie 1998 roku podczas spotkania ks. Andrzeja Frąckowiaka z trójką nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czerminie, która przedstawiła propozycję utworzenia Stowarzyszenia.

 

Głównymi zadaniami tej organizacji miało być:


 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wycieczki, półkolonie, kolonie itp.),
 • udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej,
 • organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci.


   3 grudnia 1998 roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu zostało wpisane w rejestr stowarzyszeń pod numerem 942. W związku ze zmianami administracyjnymi w naszym kraju 12 kwietnia 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu Stowarzyszenie otrzymało numer w rejestrze 000 000 7926.

    

   Podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków wybrano władze Stowarzyszenia, które powstało w dwudziestolecie pontyfikatu największego spośród Polaków. Dzieci i młodzież winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując prosty i surowy styl życia, w głębokim przekonaniu, że więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. W dzisiejszej sytuacji młodym potrzebni są przewodnicy mogący wskazywać właściwą drogę życia. Dla wszystkich, którym Stowarzyszenie ma służyć takim przewodnikiem wskazującym prawdziwe wartości jest Ojciec Święty Jan Paweł II.

    

   Zadania statutowe Stowarzyszenia:


   • organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu obszaru objętego terenem działania Stowarzyszenia,
   • udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej,
   • organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci,
   • organizowanie czasu wolnego poprzez sport i edukacje,
   • prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej,
   • realizowanie programów ekologicznych,
   • podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej.


    Działalność statutowa Stowarzyszenia związana jest z Zespołem Szkół w Czerminie. Od1998 roku są organizowane na terenie tej placówki półkolonie, z których do tej pory wzięło udział w sumie ok. 700 dzieci. Organizacja wielu projektów jest możliwa dzięki ścisłej współpracy z Dyrekcją szkoły, który bezpłatnie udostępnia sale lekcyjne, salę sportową, stołówkę oraz pracowników szkoły do pracy na zasadach wolontariatu przy organizacji półkolonii, kolonii, zimowisk czy wyjazdów do kina, teatru i na basen.

     

    Ostatni projekt „SOS dla pływania – żyjmy zdrowo na sportowo” dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki był realizowany dla 45 dzieci i młodzieży ze szkoły w Czerminie. Odbyło się 16 wyjazdów na basen z nauką pływania. Opiekowało się nimi 4 nauczycieli – wolontariuszy, a między basenami miały miejsce gry i zabawy na sali sportowej, bezpłatnie udostępnionej przez Dyrektora szkoły. Dzięki przychylności Dyrektora placówki uczniowie mieli tak przygotowany plan zajęć, aby bez opuszczania zajęć dydaktycznych mogli brać udział w projekcie. Program zakończył się Szkolnymi Igrzyskami Rekreacji Wodnej na basenie w Jarocinie oraz wyjazdem rekreacyjnym do parku wodnego we Wrocławiu.