Zespół Szkół Czermin

Zespół Szkół Czermin

63-304 Czermin

Czermin 2B

Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY W CZERMINIE

 

Władze Pruskie, zdając sobie sprawę z wychowawczej roli szkoły, od 1817 roku robiły wszystko, by przejąć  całkowitą kontrolę nad szkołami. Różnymi rozporządzeniami próbowały narzucić styl uczenia i wychowania obcy  Polakom. Wiadomo, na podstawie zarządzania z 27.10.1873 r., że językiem wykładowym wszystkich  przedmiotów, był język niemiecki, tylko religii i śpiewu kościelnego można było nauczać w języku polskim, aż do czasu zniesienia tego uprawnienia w 1890 roku; od roku 1900 nie wolno było uczyć w szkole inaczej, jak tylko  w języku niemieckim, jednak kontrola Proboszcza w pewnym stopniu hamowała ten wpływ germanizacji, ale nie  do końca. W tej sytuacji zerwaniu ulegała więź pomiędzy życiem rodzinnym, a życiem szkolnym.

 

W tym czasie w parafii Czermin istniało kilka szkół elementarnych: w Czerminie, Strzydzewie,  Skrzypni  i Pieruszycach. Ze względu na położenie, dzieci z Kurcewa uczyły się zapewne w Czerminie. Sprawozdanie za  rok szkolny 1897/98 podaje, że szkoła ta była dwuklasowa z trzema oddziałami i dwoma nauczycielami (Polak  i Niemiec), a uczniów było 136. W szkole najwięcej czasu przeznaczano na nauczanie języka niemieckiego, religii  i rachunków.

 

Początki funkcjonowania szkoły ustalono na 1887rok.Pierwszym dokumentem dotyczącym jej działalności, do którego udało się dotrzeć naszym uczniom, jest świadectwo szkolne  z 1931 roku. W archiwum szkolnym została odkryta kronika szkolna z 1945 roku.  Z wywiadów  przeprowadzanych z najstarszymi mieszkańcami udało nam się ustalić, że szkoła mieściła się w różnych budynkach między innymi w zabytkowym budynku obecnej poczty. Szkoła Podstawowa w Czerminie do dnia 20 czerwca 1997 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadziła w dwóch bardzo starych, ciasnych budynkach oddalonych od siebie w granicach stu metrów.

 

W budynku nr 1 było 5 ciasnych izb lekcyjnych, które zajmowały dzieci klas IV – VIII. Był również sekretariat, a w nim biblioteka, mały pokoik dyrektora oraz ciasny pokój nauczycielski. W oddalonym budynku nr 2 były 3  sale lekcyjne, w tym jedna mała i niska, wygospodarowana ze strychu. Mieściło się w tym budynku przedszkole, oraz na drugiej połowie strychu mała i niska sala zerówki, która przy niżu demograficznym dzieci została później przeniesiona do sali przedszkola, a z maleńkiej sali zrobiono pokój nauczycielski. Sale lekcyjne w tym budynku zajmowały dzieci klas I –III. Sale w obydwu szkołach były małe i ciasne, i nie odpowiadały wymogom sanitarnym.

 

W  roku  1995, po  przejściu szkół  pod zarząd władz samorządu terytorialnego,  poczyniono  starania o budowę nowej Szkoły Podstawowej  w Czerminie, która zlokalizowana została w nowym miejscu, przy trasie Czermin – Pleszew. Nowa szkoła została oddana do użytku równo w sto dziesiątą rocznicę powstania  w Czerminie pierwszej szkoły. Uroczyste otwarcie roku szkolnego odbyło się 5 września 1997r. o godzinie dziesiątej przemarszem ze starego budynku do nowej szkoły. Na czele pochodu maszerowali żołnierze 16 Batalionu Budowy Lotnisk stacjonującego w Jarocinie i orkiestra Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego z Oleśnicy. Następnie szli uczniowie, nauczyciele i dyrektor szkoły – Dariusz Pańczak. Przed gmachem szkolnym zgromadzili się mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście. Przed pawilonem szkolnym stanęły dwa maszty. Na jednym powiewała biało – czerwona flaga narodowa, na drugim poczet sztandarowy 16. Batalionu Budowy Lotnisk w Jarocinie wzniósł w górę biało – czerwoną szachownicę, będącą od dziesięcioleci symbolem polskich wojsk lotniczych. Tak oto spełniono uchwałę Rady Gminy Czermin, która po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły, nadała Szkole Podstawowej w Czerminie imię Lotników Polskich.

 

Od 1 września 2007 roku szkoła zaczęła funkcjonować jako zespół szkół w skład, którego oprócz przedszkola  i Szkoły Podstawowej weszło również gimnazjum. Budynek szkolny ma charakter  pawilonowy. Jest  bardzo  funkcjonalny. Wszystkie pomieszczenia  znajdują się  na parterze, co  gwarantuje  bezpieczeństwo  dzieci. Budynek składa  się z  dwóch  segmentów. Pierwszy segment  stanowi część administracyjną,

a drugi  – część dydaktyczną. Łącznikiem między tymi częściami jest długi korytarz z szatniami. W części administracyjnej znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, kuchnia, stołówka oraz przedszkole.  Przedszkole zajmuje trzy sale, są to ładne i kolorowe pomieszczenia. Obok znajdują się szatnie i  toalety dla najmłodszych.  W kuchni  przygotowywane są obiady  dla  uczniów oraz  przedszkolaków. W stołówce obok obiadów dzieci klas młodszych jedzą śniadania. W tej części znajduje się również gabinet medycyny szkolnej.

 

W części dydaktycznej znajduje się 9 klasopracowni. Posiadamy też pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu. Wzdłuż szkoły biegnie szeroki hol, na którym uczniowie przebywają podczas przerw.  Posiadamy również bibliotekę, w której znajduje się 1 125 woluminów oraz sklepik uczniowski. Nasza szkoła  posiada też salę gimnastyczną, która jest dobrze wyposażona w sprzęt sportowy.

 

Z  archiwum  szkolnego  udało  nam  się  ustalić następujące nazwiska dyrektorów czermińskiej szkoły:

 

1945 – 1967 – dyrektor p. Pieczyński,

1967 – 1973 – dyrektor p. Roman Kasprzak,

1973 – 1976 – dyrektor p. Zbigniew Raczyński,

1976 – 1981 – dyrektor p. Mieczysław Skrzypczak,

1981 – 1984 – dyrektor p. Alicja Kubisz,

1984 – 1989 – dyrektor p. Ryszard Pańczak,

1989 – 2006 – dyrektor p. Dariusz Pańczak, magister historii, który po krótkiej chorobie zmarł w wieku 44 lat,

2006 - 2007 -   funkcję  zastępcy dyrektora, organ prowadzący do chwili wyboru nowego dyrektora powierzył pani Jadwidze Borowskiej.

1.09. 2007 - stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czerminie objął pan Krzysztof Orszulak.